O firmie

photo

Firma „BALMAR” Sp. z o.o. została założona w 1988 roku przez absolwentów Wydziału Metali Nieżelaznych i Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inżynierów specjalistów z dziedziny metalurgii, geodezji i ochrony środowiska i prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą do chwili obecnej. Firma ma własne laboratorium badawcze wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową oraz kompetentny personel, które wykonuje specjalistyczny zakres usług na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Do tej pory zrealizowaliśmy 555 projektów zawierających ponad 6666 udokumentowanych pomiarów emisji pyłowo-gazowej oraz innych badań. Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów ma duże doświadczenie i bardzo dobrze zna specyfikę pracy w dużych zakładach przemysłowych w różnych gałęziach przemysłu i dlatego gwarantujemy fachowość i jakość wykonywanych badań przy jednocześnie korzystnych cenach oferowanych usług. Laboratorium „BALMAR” BADANIA-POMIARY wykonuje badania według normy PN-EN ISO/IEC 17025 w dziedzinie: środowisko ogólne, środowisko pracy, pobieranie próbek do badań, hałas.