Aktualności

09.01.2012

Certyfikat Akredytacji

Uprzejmie informujemy, że 2 stycznia 2012 roku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1304, spełniając wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025: 2005, co dowodzi pełnego zaufania do wykonywanych przez nasze Laboratorium badań.