Witamy

Firma „BALMAR” Sp. z o.o. została założona w 1988 roku i prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą do chwili obecnej

Laboratorium „BALMAR" BADANIA-POMIARY wykonuje badania według normy PN-EN ISO/IEC

17025 w dziedzinie: środowisko ogólne, środowisko pracy, pobieranie

próbek do badań, hałas.

Wykonujemy specjalistyczny zakres usług na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Na skróty

foto

Indywidualne podejście do każdego projektu, połączone ze szczegółową analizą marketingową, jest dla nas strategiczne.

Sprawna komunikacja pomiędzy współpracownikami i dobra znajomość potrzeb Klienta znacznie przyśpieszają procesy twórcze i gwarantują wysoki poziom świadczonych usług, dlatego tworzymy stałe zespoły zadaniowe dla kluczowych klientów.